Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Om gården

 
 
Garden er ikkje i ordinær drift . Alle dyr på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag høner, hanar, kaniner, ender. Dette vil endra seg undervegs, nokon forsvinn og andre kjem til.
Me dyrkar litt poteter og grønsaker saman med borna, samt at me har epletre og bærbusker. 
 
 
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Om gården

 
 
Garden er ikkje i ordinær drift . Alle dyr på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag høner, hanar, kaniner, ender. Dette vil endra seg undervegs, nokon forsvinn og andre kjem til.
Me dyrkar litt poteter og grønsaker saman med borna, samt at me har epletre og bærbusker. 
 
 

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger