Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Om oss

Styrar: Arny-Sissel Myking Horsås.

Pedagogisk leiar: Ann Ivalo Sørheim  
Pedagogisk leiar: Leander S. Moen 
Pedagogisk leiar: Chris Håkon G. Reistad
Pedagogisk leiar: Ester Frønsdal Torkelsen
Barne og ungdomsarbeidar: Anja Birkeland
Barne og ungdomsarbeidar: Marita S. Moe
Pedagogisk medarbeidar: Unni Skjerping
Pedagogisk medarbeidar: Aud Synnøve Myking
Pedagogisk medarbeidar / lærling: Camilla Veland
Pedagogisk medarbeidar / bhg.lærarstudent: Eli Hovden Raknes

Våre dyktige, faste vikarer: Malin Birkeland og Lena Tysse


Me er delt i to hovudgrupper: Ekornbarna 1 - 3 år og Hakkespettane 3 - 6 år. Desse gruppene deler me inn i mindre grupper, nokon faste over tid og andre litt meir ut frå aktivitet og interesser.
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Om oss

Styrar: Arny-Sissel Myking Horsås.

Pedagogisk leiar: Ann Ivalo Sørheim  
Pedagogisk leiar: Leander S. Moen 
Pedagogisk leiar: Chris Håkon G. Reistad
Pedagogisk leiar: Ester Frønsdal Torkelsen
Barne og ungdomsarbeidar: Anja Birkeland
Barne og ungdomsarbeidar: Marita S. Moe
Pedagogisk medarbeidar: Unni Skjerping
Pedagogisk medarbeidar: Aud Synnøve Myking
Pedagogisk medarbeidar / lærling: Camilla Veland
Pedagogisk medarbeidar / bhg.lærarstudent: Eli Hovden Raknes

Våre dyktige, faste vikarer: Malin Birkeland og Lena Tysse


Me er delt i to hovudgrupper: Ekornbarna 1 - 3 år og Hakkespettane 3 - 6 år. Desse gruppene deler me inn i mindre grupper, nokon faste over tid og andre litt meir ut frå aktivitet og interesser.

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger